Skip to content
Home » ĐỪNG NHẦM LẪN Marketing và Sales | SPIDERUM | Markus Marketing School | Hướng nghiệp digital marketing cao đẳng fpt

ĐỪNG NHẦM LẪN Marketing và Sales | SPIDERUM | Markus Marketing School | Hướng nghiệp digital marketing cao đẳng fptCAREER ORIENTATION: 3 STEPS TO THE DREAM SCHOOL: “People …

Images related to the topic digital marketing cao đẳng fpt

ĐỪNG NHẦM LẪN Marketing và Sales | SPIDERUM | Markus Marketing School | Hướng nghiệp

ĐỪNG NHẦM LẪN Marketing và Sales | SPIDERUM | Markus Marketing School | Hướng nghiệp

Search related to the topic ĐỪNG NHẦM LẪN Marketing và Sales | SPIDERUM | Markus Marketing School | Hướng nghiệp

#ĐỪNG #NHẦM #LẪN #Marketing #và #Sales #SPIDERUM #Markus #Marketing #School #Hướng #nghiệp
ĐỪNG NHẦM LẪN Marketing và Sales | SPIDERUM | Markus Marketing School | Hướng nghiệp
digital marketing cao đẳng fpt
See all the latest ways to make money online: See more here
See all the latest ways to make money online: See more here

See also  Let'S Resin Epoxy Resin Kit, Diamond Resin Crafts/Resin Jewelry Making Kit For Beginners | epoxy resin art kit อัปเดตใหม่

6 thoughts on “ĐỪNG NHẦM LẪN Marketing và Sales | SPIDERUM | Markus Marketing School | Hướng nghiệp digital marketing cao đẳng fpt”

  1. Từng đi làm cho 2 departments cho 2 cty, và tình hình chung là cả 2 team Sales và MKT đều thích cắn nhau haizzzzz
    Chỉ cần hiểu là 2 bên thuộc chung 1 phần Customer Journey là được thôi mà vẫn thích chê bai nhau

  2. market thì chia sẻ, quảng cáo, giới thiệu để khách hàng tự tới mua còn sale thì đập trực tiếp hàng vào sản phẩm rồi hỏi ông mua không . 1 cái là là ở tầm rộng vào cao, 1 cái là thấp và gần . Và sale thì có target, muốn ăn thì lăn vào bán, market thì kiểu khác vì méo làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.